Nuotraukos iš klubo sueigų Valakupiuose pas Dainorą ir Trijų Karalių švenčių


Nuotraukos susijusios su Vilniaus krašto perėjimu Lietuvai 1939 m. spalį
(iš svetainės MylimasVilnius.lt)