Iš Reginos Žepkaitės knygos
„Vilniaus istorijos atkarpa 1939-1940“„Mokslas“
Vilnius, 1990


Šviesios asmenybės
Prisimenant Kęstutį Kazį Šimą.

Tremtinių istorijos
Nijolė Leokadija Lelkaitė - Baikienė:
Esu tėtės dukra.
Kelionė į vaikystę.
Vaikystė Bykovo kyšulyje.
Reportažas su N. L. Lelekaite-Baikiene per radiją "Klasika".

Svetainės ir interneto nuorodos, kuriose randama straipsnių ir informacijos apie Vilniaus krašto istoriją:
Nešventas lenkų melas.
LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS. Parodos dokumentų sąrašas.
Senoji vilnietė Birutė Verkelytė - Fedaravičienė apie mūsų kaimynų lenkų šovinizmą ir kitas šunybes.
Lietuvos - Lenkijos santykiai 1920 m.
Vilniaus krasto okupacija 1920 m.
Vilnius tarpukary
Liucijanas Želigovskis ir kt.
www.lzinios.lt
Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai ir internuotieji Lenkijos kariai Lietuvoje (1939 09 – 1940)
Civiliai atbėgėliai iš Lenkijos Lietuvoje. I dalis

Vaizdinė medžiaga:
Potvynis 1931
Old Wilno-5
Rytų frontas Vilnius 1944 07 09
Fotoskrydis.lt
Vieši patvarkymai